Coronavirus: Why did the plague epidemic bypass only Poland? Lesson from history for today

EN Why did the plague (black death) epidemic bypass Poland?

In the fourteenth century, 75-200 million people died, depending on the country and region. This mass epidemic basically bypassed only the Kingdom of Poland: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87#/media/Plik:Blackdeath2.gif

Why? The answer is important because it can be a history lesson helpful in today's coronavirus epidemic? According to many sources, the reason was - among others -the decision of King Casimir the Great of Poland to close the country's borders and establish internal quarantines. IMHO maybe just then also played a role the CCR5-32DELTA virus resistance gene in Poles, which I wrote about earlier.


PL Dlaczego epidemia dżumy (czarnej śmierci) omięła Polskę?

W XIV wieku zmarło 75–200 mln ludzi, zależnie od kraju i regionu. Ta masowa epidemia w zasadzie ominęła jedynie Królestwo Polski: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87#/media/Plik:Blackdeath2.gif

Dlaczego? Odpowiedź jest ważna bo to może być lekcja z historii pomocna w dzisiejszej epidemii koronawirusa? Bowiem wg wielu źródeł powodem była decyzja Króla Polski Kazimierza Wielkiego m.in. o zamknięciu granic kraju oraz ustanowieniu wewnętrznych kwarantann. IMHO być może właśnie wtedy także odegrał pewną rolę gen odporności na wirusy CCR5-32DELTA u Polaków, o czym napisałem post wcześniej.

15 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now