top of page

Coronavirus: Why did the plague epidemic bypass only Poland? Lesson from history for today

EN Why did the plague (black death) epidemic bypass Poland?

In the fourteenth century, 75-200 million people died, depending on the country and region. This mass epidemic basically bypassed only the Kingdom of Poland: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87#/media/Plik:Blackdeath2.gif

Why? The answer is important because it can be a history lesson helpful in today's coronavirus epidemic? According to many sources, the reason was - among others -the decision of King Casimir the Great of Poland to close the country's borders and establish internal quarantines. IMHO maybe just then also played a role the CCR5-32DELTA virus resistance gene in Poles, which I wrote about earlier.


PL Dlaczego epidemia dżumy (czarnej śmierci) omięła Polskę?

W XIV wieku zmarło 75–200 mln ludzi, zależnie od kraju i regionu. Ta masowa epidemia w zasadzie ominęła jedynie Królestwo Polski: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87#/media/Plik:Blackdeath2.gif

Dlaczego? Odpowiedź jest ważna bo to może być lekcja z historii pomocna w dzisiejszej epidemii koronawirusa? Bowiem wg wielu źródeł powodem była decyzja Króla Polski Kazimierza Wielkiego m.in. o zamknięciu granic kraju oraz ustanowieniu wewnętrznych kwarantann. IMHO być może właśnie wtedy także odegrał pewną rolę gen odporności na wirusy CCR5-32DELTA u Polaków, o czym napisałem post wcześniej.

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

ENG (Google Transl.) Reflection on the value of knowing the history of science, at least in one's own field, and redundant terminology. Perhaps these remarks would be appropriate for the group on term

ENG (Google Transl.): Does AI (s) create art, maybe better than man? Some publications convince us that artificial intelligence will be able to create, and even creates works of art. This belief does

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

bottom of page