top of page

Coronavirus: Toilet paper is so effective against coronavirus  how are antibiotics against bacteria?

Zaktualizowano: 13 mar 2020

STATISTICS ON March 13, 2020, 21:15 GMT: https://www.worldometers.info/coronavirus/


EN: Observing the irrational behavior of people in stores and buying out toilet paper, one can get the impression that most people are either not very intelligent or have strong, chronic diarrhea of all family members. Perhaps scientists did not find something extraordinary in toilet paper, which accidentally discovered a large part of the world? If this goes on, toilet paper has a chance to become a means of payment and as a currency it will be subject to exchange rates on the stock exchanges.


PL: Obserwując irracjonalne zachowanie ludzi w sklepach i wykup papieru toaletowego można odnieść wrażenie, że większość ludzi jest albo mało rozumna albo ma silną, przewlekłą biegunkę wszystkich członków rodziny. Być może naukowcy nie odkryli czegoś nadzwyczajnego w papierze toaletowym, co przypadkiem odkryła spora część ludzi na świecie? Jak tak dalej pójdzie, to papier toaletowy ma szansę stać się środkiem płatniczym i jako waluta będzie podlegał kursom walutowym na giełdach.


LINKS/LINKI: Human behavior - ppl discovered new new medicine for coronavirus:

1. https://www.youtube.com/watch?v=Y1nEnOmC6IQ

2. https://www.youtube.com/watch?v=CsF6ezLOMC4

3. https://www.youtube.com/watch?v=4vd9PZNMcKk

4. https://www.youtube.com/watch?v=zCXj8cLhkBg

etc. etc. etc. ............................................... :)

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

ENG (Google Transl.) Reflection on the value of knowing the history of science, at least in one's own field, and redundant terminology. Perhaps these remarks would be appropriate for the group on term

ENG (Google Transl.): Does AI (s) create art, maybe better than man? Some publications convince us that artificial intelligence will be able to create, and even creates works of art. This belief does

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

bottom of page