top of page

Coronavirus: Good news for Poles and Poland?

EN: Recently, I found very interesting research results on the CCR5-32DELTA gene, which gives increased resistance to many viruses, including hepatitis-B, HIV and now against coronavirus! Why do not talking heads in MSM, TV do not even mention this Polish specifics, even to calm the mood, because it means that no mass tragedy Poles will not cover? I am not a geneticist, which is why I will quote a few scientific articles (why did anyone, apart from me, bother to investigate this fact, apart from the knowledge that a narrow group of genetic scientists have?).

Below are links to several articles on CCR5:


PL: Niedawno znalazłem bardzo interesujące wyniki badań na temat genu CCR5-32DELTA dającego w uproszczeniu zwiększoną odporność na wiele wirusów, w tym np. hepatitis-B, HIV a obecnie przeciw koronawirusowi! Dlaczego gadające głowy w MSM, TV nawet nie wspomną o tej polskiej specyfice, choćby dla uspokojenia nastrojów, bo to oznacza, że żadna masowa tragedia Polaków nie obejmie? Nie jestem genetykiem, dlatego przytoczę kilka artykułów naukowych (dlaczego poza mną nikt nie zadał sobie trudu zbadania tego faktu, poza wiedzą, którą ma wąska grupa naukowców-genetyków?).

Tu są linki do kilku artykułów nt. CCR5:


LINKS:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11043507

2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198885917305104

3. file:///C:/Users/48538/Downloads/PE_nr_4_2017__Art_12.pdf

4. https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0030339


WORLD STATISTICS on March 13, 2020, 21:15 GMT https://www.worldometers.info/coronavirus/

EN: despite large tourism from abroad and economic immigration to Poland

PL: wbrew dużej turystyce z zagranicy i imigracji zarobkowej do Polski

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

ENG (Google Transl.) Reflection on the value of knowing the history of science, at least in one's own field, and redundant terminology. Perhaps these remarks would be appropriate for the group on term

ENG (Google Transl.): Does AI (s) create art, maybe better than man? Some publications convince us that artificial intelligence will be able to create, and even creates works of art. This belief does

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

bottom of page