Coronavirus: Good news for Poles and Poland?

EN: Recently, I found very interesting research results on the CCR5-32DELTA gene, which gives increased resistance to many viruses, including hepatitis-B, HIV and now against coronavirus! Why do not talking heads in MSM, TV do not even mention this Polish specifics, even to calm the mood, because it means that no mass tragedy Poles will not cover? I am not a geneticist, which is why I will quote a few scientific articles (why did anyone, apart from me, bother to investigate this fact, apart from the knowledge that a narrow group of genetic scientists have?).

Below are links to several articles on CCR5:


PL: Niedawno znalazłem bardzo interesujące wyniki badań na temat genu CCR5-32DELTA dającego w uproszczeniu zwiększoną odporność na wiele wirusów, w tym np. hepatitis-B, HIV a obecnie przeciw koronawirusowi! Dlaczego gadające głowy w MSM, TV nawet nie wspomną o tej polskiej specyfice, choćby dla uspokojenia nastrojów, bo to oznacza, że żadna masowa tragedia Polaków nie obejmie? Nie jestem genetykiem, dlatego przytoczę kilka artykułów naukowych (dlaczego poza mną nikt nie zadał sobie trudu zbadania tego faktu, poza wiedzą, którą ma wąska grupa naukowców-genetyków?).

Tu są linki do kilku artykułów nt. CCR5:


LINKS:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11043507

2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198885917305104

3. file:///C:/Users/48538/Downloads/PE_nr_4_2017__Art_12.pdf

4. https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0030339


WORLD STATISTICS on March 13, 2020, 21:15 GMT https://www.worldometers.info/coronavirus/

EN: despite large tourism from abroad and economic immigration to Poland

PL: wbrew dużej turystyce z zagranicy i imigracji zarobkowej do Polski

15 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now