Pseudoscience: Artificial Intelligence & transhumanism

Aktualizacja: 2 gru 2019

EN

Artificial intelligence was taken seriously often for many years by scientists and its enthusiasts. Today, when they have achieved some spectacular successes with hard work (mainly of the brain), they begin to join this stream of IT research "researchers", sometimes called experts in the field of transhumanism in the Polish media, i.e. ideology having little to do with science. Interestingly, they are not IT specialists or even more IT specialists dealing with AI, but so-called humanists, especially psychologists without successes in psychology, as well as sociologists, without achievements in sociology. They have such an idea about AI as about the operation of the processor or e.g. programming in logic, i.e. none! But they are called AI experts. As ideologists, even academic degrees in their fields and zero professional achievements in the field of computer science and AI have recently created a lot of media hype in Poland, which - to put it mildly - can hardly be considered rational. The problem is that the media message "goes into the people"! It's like one of the popular science magazines that wrote an article about lions. It just so happens that I read not only a lot but from various fields of science and this is the Internet. Well, in one of the articles in the title already informed us how hard is the life of a lion - male, sloth loser afraid of clash with a wart! How much ignorance do you need to write about lions, not just males? 1) they are afraid of warthogs 2) they cannot hunt because female lions do it 3) lack of practice in hunting makes them losers in my battle with warthogs (my words) and can easily die! 3 untruths in 1 statement! I do not give the title of this popular magazine or the name of the journalist (?) Because the matter is ad meritum. Well, all 3 points are false! And why, soon, I will justify and prove with concrete images in my free time. I will only add (which I will show) that even smaller, yet extremely agile and aggressive leopards kill warthogs without any problems (as food, unlike people, not from other motivations).

          The problem with transhumanism is, however, related to a more important aspect - it is an ideology and a dangerous ideology (more on this subject, e.g. here: https://www.youtube.com/watch?v=dWkwPkvk8zY.

Translated by Google!


The rest of content soon


PL

Sztuczna inteligencja przez wiele lat była traktowana poważnie często przez naukowców, jej entuzjastów. Dziś gdy ciężką pracą (głównie mózgu) udało im się osiągnąć pewne spektakularne sukcesy, to zaczynają podłączać się pod ten nurt badań w zakresie informatyki "badacze", czasami w polskich mediach nazywani ekspertami z dziedziny transhumanizmu, czyli ideologii niewiele mającej wspólnego z nauką. Co ciekawe, nie są nimi informatycy ani tym bardziej informatycy zajmujący się AI lecz tzw. humaniści, a zwłaszcza psychologowie bez sukcesów w psychologii, a także socjologowie, bez osiągnięć w socjologii. Mają takie pojęcie o AI jak o działaniu procesora lub np. programowaniu w logice czyli żadnego ! Ale są nazywani ekspertami od AI. Jako ideolodzy, nawet stopni naukowych w swoich dziedzinach i zerowym dorobku zawodowym w dziedzinie informatyki i AI tworzą ostatnio w Polsce dużo szumu medialnego, który - bardzo delikatnie mówiąc - trudno uznać za racjonalny. Problem w tym, że przekaz medialny "idzie w lud" ! To tak jak z jednym z czasopism popularnonaukowych, które napisało artykuł o lwach. Tak się składa, że czytam nie tylko dużo ale z różnych dziedzin nauki a do tego dochodzi Internet. Otóż w jednym z artykułu już w tytule informowała nas, jak ciężkie jest życie lwa - samca, nieudacznika leniwca bojącego się starcia z guźcem! Ileż ignorancji potrzeba by tak napisać o lwach, nie tylko samcach? 1) boją się guźców 2) nie potrafią polować bo robią to samice lwów 3) brak wprawy w polowaniu powoduje, że w starciu z guźcami są nieudacznikami (moje słowa) i mogą łatwo zginąć! 3 nieprawdy w 1 stwierdzeniu! Tytułu tego popularnego w Polsce czasopisma, ani nazwiska dziennikarza (?) nie podaję, bo sprawa jest ad meritum. Otóż wszystkie 3 punkty są fałszem! A dlaczego, to wkrótce, w wolnej chwili uzasadnię i dowiodę konkretnymi obrazami. Dodam jedynie (co także pokażę), że nawet mniejsze, aczkolwiek niezwykle zwinne i agresywne lamparty bez problemu zabijają guźce (jako pożywienie, w odróżnieniu od ludzi, nie z innych motywacji).

Problem z transhumanizmem jest związany jednak z ważniejszym aspektem - jest to ideologia, a do tego groźna ideologia (więcej na ten temat np. tu: https://www.youtube.com/watch?v=dWkwPkvk8zY.


The rest of content soon


https://www.youtube.com/watch?v=Np8JwOb_5c8


13 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Artificial Intelligence: Deep Learning, Really?

ENG (Google Transl.) Reflection on the value of knowing the history of science, at least in one's own field, and redundant terminology. Perhaps these remarks would be appropriate for the group on term

Artificial Intelligence: AI and Art, part 1

ENG (Google Transl.): Does AI (s) create art, maybe better than man? Some publications convince us that artificial intelligence will be able to create, and even creates works of art. This belief does

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now