Ancient Poland: The barrow of Krak the pre-Christian King of Poland

Aktualizacja: 29 gru 2019

EN:

This artifact (near Kraków/Cracow) of ancient Poland is at least 2500 BC (pic.1 & pic2), according to scientific research interrupted for unclear reasons. This is one of many proofs that Poland is an ancient country (nation) and has a long ancient history before being baptized in 966! We must remember that not far from the mound / burial mound of King Krak is the mound of Queen Wanda (photos and a short comment on this topic in a separate post).

Krak/Krakus Mound - a mound located in Krakow, on the right bank of the Vistula in the Podgórze district, erected on the highest hill of the Krzemionki limestone forest - Lasota Hill (271 m). Height from the base - 16 m, diameter at the base 57 m, top 8 m (flat top), volume 19 100 m³ [1]. In historical Polish Małopolska region, apart from Krakow, large mounds are still found in Krakuszowice, Leszczków, Sandomierz, Sólca, Święcica and Złota [1]. So it's obviously not 1 exception, but the rule !

IMO is obvious that this monument is one of the most valuable in Poland and one of the most important for understanding the ancient history of Poland. It is very strange that the authorities of Malopolska, and especially Krakow, Polish scientists, etc. do not devote too much time (or any!) to research and we still do not know exactly who is buried there. But there is something barbaric in the treatment of the Malopolska authorities - namely, this object is not protected and in the winter children destroy it by making a slide, and not long ago a tractor driver damaged a large part of this monument! Why does none of the professionals, Polish historians and archaeologists have the ambition to examine this object and solve the puzzle? An object that every serious country would be proud of and display it! More hypotheses and articles can easily be found by searching on Google, so I don't devote space to this research here. Shame on Krakow!

BTW, some theories of several Polish scientists are so absurd that you can wonder if they have any common sense!
Pic. 1

Pic. 2


PL (translated into Polish from English using Google t.):

Ten artefakt starożytnej Polski pod Krakowem ma co najmniej 2500 lat (rys. 1 i rys. 2), według badań naukowych przerwanych z niejasnych przyczyn. To jeden z wielu dowodów na to, że Polska jest starożytnym krajem (narodem) i ma długą starożytną historię, zanim została ochrzczona w 966 roku! Musimy pamiętać, że niedaleko kopca / kopca pogrzebowego króla Kraka jest kopiec królowej Wandy (zdjęcia i krótki komentarz na ten temat w osobnym poście).

Kopiec Krak / Krakus - kopiec położony w Krakowie, na prawym brzegu Wisły w dzielnicy Podgórze, wzniesiony na najwyższym wzgórzu wapiennego lasu Krzemionki - Wzgórzu Lasota (271 m npm). Wysokość od podstawy - 16 m, średnica u podstawy 57 m, góra 8 m (płaski szczyt), pojemność 19 100 m³ [1]. W historycznej polskiej Małopolsce, oprócz Krakowa, duże kopce wciąż znajdują się w Krakuszowicach, Leszczkowie, Sandomierzu, Sólcy, Święcii i Złotej [1]. Więc oczywiście nie jest to jeden wyjątek, ale reguła!

IMO jest oczywiste, że ten zabytek jest jednym z najcenniejszych w Polsce i jednym z najważniejszych dla zrozumienia starożytnej historii Polski. To bardzo dziwne, że władze Małopolski, a zwłaszcza Krakowa, polscy naukowcy itp. nie poświęcają zbyt wiele czasu (a może wcale!) na badania, a my wciąż nie wiemy dokładnie, kto jest tam pochowany. Ale w traktowaniu władz Małopolski (i motłochu) jest także coś barbarzyńskiego - mianowicie, ten obiekt nie jest chroniony, a zimą dzieci niszczą go, robiąc zjeżdżalnię, a jeszcze niedawno (prawdopodobnie pijany) kierowca traktora uszkodził dużą część tego pomnika! Dlaczego żaden z profesjonalistów, polskich historyków i archeologów nie ma ambicji zbadania tego obiektu i rozwiązania zagadki? Obiekt, z którego każdy poważny kraj byłby dumny (!!!) i eksponowałby go, publikował na jego temat (po angielsku), z wielu powodów!!! Więcej hipotez i artykułów na temat kopca/kurhanu Kraka można łatwo znaleźć, robiąc odpowiednie kwerendy w Google, więc nie poświęcam tutaj miejsca na te badania i różne wyniki. Wstydź się w Krakowie!

BTW, niektóre teorie kilku polskich naukowców są tak absurdalne, że można się zastanawiać, czy mają jakiś zdrowy rozsądek, czy chodzi o coś innego! Granty - od kogo? Brak - dlaczego? Najbardziej rozbawiła mnie hipoteza [2] o korzeniach skandynawskich (sic!) aka Wikingów (?) :D


Sources:

[1] Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopiec_Krakusa#Legendy

[2] Leszek Paweł Słupecki, The Krakus’ and Wanda’s Burial Mounds of Cracow, „Studia Mythologica Slavica” (1), 1999.

[3] Kilka dawnych Kronik polskich


8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Artificial Intelligence: Deep Learning, Really?

ENG (Google Transl.) Reflection on the value of knowing the history of science, at least in one's own field, and redundant terminology. Perhaps these remarks would be appropriate for the group on term

Artificial Intelligence: AI and Art, part 1

ENG (Google Transl.): Does AI (s) create art, maybe better than man? Some publications convince us that artificial intelligence will be able to create, and even creates works of art. This belief does

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now