Ancient Poland: Ancient history of Poland (also Lechia) - part 2

Aktualizacja: 9 sie 2019

EN: There is more and more evidence that Poland is an ancient country and Poles have been in Europe for a very long time more or less in a similar territory, but now on a much smaller, even compared to the time before WW2, not to mention the Rzeczpospolita (Polish Kingdom Commonwealth with Union of Two Nations). The reasons for reducing Polish territory in recent times are well known, including plunder of land as a result of the betrayal of Poland in Yalta, Tehran, but mainly due to the partition of Poland by several countries and robbery of Polish territory. It is very likely that - at least for some time - Poland was called Lechia.


In this short blog post, I would like to present some of the discoveries and other fascinating artifacts that few people in Europe know about. It should be added to the falsification of Polish history or rather the history of Poland, by the then partitioners of Poland.

Continuation soon


PL Istnieje coraz więcej dowodów, że Polska jest starożytnym krajem i Polacy jako naród są w Europie od bardzo dawna mniej więcej na podobnym terytorium, tyle że obecnie na znacznie pomniejszonym, nawet w porównaniu z czasem sprzed WW2, nie mówiąc o 1-szej Rzeczypospolitej. Powody zmniejszenia tego terytorium w niedawnych czasach są doskonale znane, m.in. grabież ziem wskutek zdrady Polski w Jałcie, Teheranie, ale głównie z powodu rozbiorów Polski przez kilka państw. Jest bardzo prawdopodobne, że - przynajmniej przez pewien czas - Polska była nazywana Lechią.


W tej krótkiej notce na blogu, chciałbym przedstawić niektóre odkrycia i inne fascynujące artefakty, o których niewiele osób w Europie wie. Należy do tego dodać zafałszowanie polskiej historii lub raczej historii dotyczącej Polski, przez państwa ówczesnych zaborców Polski.

Dokończenie wkrótce w osobnej notce

P.S.: dodatkową motywacją by napisać o kilku faktach naukowych oraz ważnych przesłankach jest jakaś dziwna narracja wokół tematu czasów przedchrześcijańskiej Polski, jakby żywcem wzięta z podręczników historii Polski pisanych przez byłych zaborców, zgodnie z ich polityką historyczną. Krótko mówiąc, badacze tej historii są w niewybredny sposób atakowani, obrażani lub ośmieszani przez różnych domorosłych historyków, "znawców", bez pojęcia o tym ważnym dla Polski temacie, bo nie tylko dla polskiej historii. Dla kilku osób, które podpowiada nam YT, historia Polski zaczyna się dosłownie w 966 roku! To narusza wszelkie zasady logiki i zdrowego rozsądku, nie mówiąc już o nieznajomości odkryć naukowych z kilku dziedzin np. genetyki, archeologii, lingwistyki, historii. Podobnie jak w przypadku "keszologii" (od Keshe) [1], pól torsyjnych i innych bajek pseudonaukowych, można być pewnym, że niestety narracja tych dziwnie motywowanych ludzi (może pozbawionych zdolności logicznego myślenia lub wiedzy ogólnej z nauki? - to najbardziej "uprzejme" hipotezy) znajdzie wielu odbiorców tej narracji, którzy przyjmą to jako fakt objawiony. Spojrzałem wczoraj na kilka forów pod filmami gdzie mówi się o tej tematyce i ośmiesza się całą sprawę lub/i wręcz obraża badaczy starożytnej Polski (o Lechii lepiej nawet nie myśleć). Niestety reakcja na ogół jest taka jak w przypadku Keshe czy pola torsyjnego - większość komentatorów bierze osoby obrażające lub ośmieszające badaczy tego tematu za autorytety (choć nie są nawet historykami, nie mają żadnego cenzusu naukowego ergo znajomości metodologii nauki), jedynie 5-10% zauważa oczywiste sprzeczności i wady logiczne takiej narracji. Przyłączając się do sekty anty turbo-coś_tam chyba mają nadzieję automatycznie zaliczyć siebie do lepszego grona oświeconych. Np. dla pewnego redaktora, z wykształcenia prawnika, kwestia Lechii - która sama w sobie może być jedynie częścią badań starożytnej Polski (czyli przed 966) - rozpoczyna się od książki Janusza Bieszka czyli chyba od 2016 roku (sic!). Ale o erudycji większości prawników mam swoje zdanie, napisałem zresztą już 1 notkę na tym blogu, mogę napisać kilka innych stanowiących dowód, że mam rację, czyli zrobię "case study", a to może być więcej niż zaskakujące, na pewno ciekawe jak wnioskują i uzasadniają swoje orzeczenia. Nie oceniam tej książki i żadne zdanie na moim blogu nie zawiera bitu informacji z niej, bowiem sprawa Lechii i starożytnej (przedchrześcijańskiej) Polski jest bardzo znacznie starsza, badana od względnie dawna, co nie oznacza, że ta książka nie jest warta przeczytania. Po prostu nie zdążyłem jej jeszcze przeczytać, a opieram się raczej o inne przeczytane źródła naukowe. Poziom argumentacji jest taki, że nie zawiera argumentów przeciwko starożytnej Polsce, Lechii w szczególności. W przypadku wspomnianej książki jedynym argumentem było stwierdzenie, że autor był TW ! To jest ocena moralna jej autora (o ile to prawda?), ale nie wartości merytorycznej książki. Gdyby osoba, która to stwierdziła dysponowała większym poziomem erudycji, to szybko skojarzyłaby, że oba czynniki nie muszą mieć żadnego związku, choćby na przykładzie wybitnego polskiego astronoma prof. Aleksandra Wolszczana [2]. W którymś roku, już po jego odkryciach, ustalono, że wspomniany astronom był TW. Czy zatem, zgodnie z logiką osoby oceniającej pracę Pana Bieszka, odkrycia egzoplanet przez prof. Wolszczana jest nieprawda albo jego publikacje nie były (nie są) warte przeczytania? To są jakieś opary absurdu. To właśnie był przykład logiki prawnika, bowiem osoba, która to wypowiedziała odnośnie Pana Bieszka jest prawnikiem (choć nie wykonującym wyuczonego zawodu, o ile wiem?).


[1] To mój neologizm na użytek programu o "technologii" Keshe w jednej z internetowych TV, jako sarkastyczny skrót myślowy

[2] A. Wolszczan jest pierwszym (współ)odkrywcą egzoplanet, tj. planet poza naszym Układem Słonecznym. Dodatkowym interesującym aspektem tego odkrycia jest fakt, że odkryte planety krążą wokół pulsara co samo w sobie jest trudne do wyjaśnienia z punktu widzenia teorii na temat sposobu powstawania pulsarów, jako rezultatu wybuchu supernowych.

5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Artificial Intelligence: Deep Learning, Really?

ENG (Google Transl.) Reflection on the value of knowing the history of science, at least in one's own field, and redundant terminology. Perhaps these remarks would be appropriate for the group on term

Artificial Intelligence: AI and Art, part 1

ENG (Google Transl.): Does AI (s) create art, maybe better than man? Some publications convince us that artificial intelligence will be able to create, and even creates works of art. This belief does

Prof. Krzysztof Michalik

Artificial Intelligence & Professional Activity

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now